Kevin George

Kevin George là trưởng bộ phận tiếp thị của Email Uplers, một trong những công ty mã hóa và chỉ định email phát triển nhanh nhất và chuyên tạo các mẫu email chuyên nghiệp, chuyển đổi email PSD sang HTML và các mẫu email HTML đáp ứng miễn phí ngoài việc cung cấp tự động hóa email, quản lý chiến dịch và các dịch vụ di chuyển và tích hợp dữ liệu. Anh ấy thích các thiết bị, xe đạp, nhạc jazz và ăn uống và hít thở tiếp thị qua email. Anh ấy thích chia sẻ những hiểu biết sâu sắc và suy nghĩ của mình về các phương pháp hay nhất về tiếp thị qua email trên blog của mình.

ĐỌC THÊM:  AYANEO2 đang chuẩn bị để cạnh tranh với SteamDeck