Công nghệ Mahindra là một trong những gã khổng lồ CNTT hàng đầu ở Ấn Độ. Đây là công ty công nghệ Ấn Độ duy nhất cho phép và hỗ trợ ánh trăng. Công ty thuê những người mới ra trường và các chuyên gia công nghệ trong suốt cả năm. Hiện tại, công ty đang tìm kiếm một nhà phát triển Java Fullstack và kỹ sư DevOps. Hơn nữa, công ty đang cung cấp các cơ hội làm việc tại nhà.

Nhà phát triển toàn bộ Java

Làm ở nhà

Vai trò và trách nhiệm:

 • Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm liên quan
 • Trải nghiệm thực tế về Java 8, Spring Framework – Spring Boot, ReactJS và Maven
 • Có kinh nghiệm phát triển microservices
 • Hiểu biết về triển khai ứng dụng trên bất kỳ máy chủ ứng dụng nào và khắc phục sự cố và sửa lỗi dựa trên nhật ký
 • Quen thuộc trong việc thiết kế một ứng dụng sử dụng Java và microservice design pattern
 • Kiến thức tốt về RDBMS (Oracle)

Kỹ sư Azure DevOps

Làm ở nhà

Vai trò và trách nhiệm:

 • Tối thiểu hơn 5 năm kinh nghiệm về CNTT, hơn 3 năm kinh nghiệm về Public Cloud.
 • Có kinh nghiệm vững chắc về Tự động hóa Azure, DSC, mẫu ARM, PowerShell và Python.
 • Kiến thức sâu về bảo mật Azure, RBAC và Chính sách.
 • Trải nghiệm với Azure DevOps CI/CD Pipeline sử dụng TFS/VSTS/Jenkins/Azure DevOps/GitHub.
 • Có kinh nghiệm vững vàng với IAC (ARM/Terraform/Kubernetes).
 • Trải nghiệm thực tế với Kubernetes là điều bắt buộc phải có.
 • Kiến thức tốt về tính khả dụng cao của Azure, DR, Azure Backup, Azure Site Recovery
ĐỌC THÊM:  Cuộc cách mạng tự động hóa đang thay đổi lao động