Brian Wallace

Brian Wallace là Người sáng lập và Chủ tịch của NowSourcing, một cơ quan thiết kế đồ họa thông tin hàng đầu trong ngành có trụ sở tại Louisville, KY và Cincinnati, OH làm việc với các công ty từ các công ty khởi nghiệp đến Fortune 500. Brian cũng điều hành các sự kiện #LinkedInLocal trên toàn quốc và tổ chức Podcast Hành động Tiếp theo. Brian đã được bổ nhiệm là Cố vấn Doanh nghiệp Nhỏ của Google cho năm 2016 đến nay và tham gia Ban Cố vấn SXSW vào năm 2019.

ĐỌC THÊM:  Apple vẫn có MacBook Air 2022 mới trên tay áo của mình, báo cáo tuyên bố