Đến năm 2026, doanh số bán đồ uống thể thao và năng lượng toàn cầu sẽ đạt 225 tỷ USD. Doanh số bán đồ uống năng lượng của Mỹ đạt 14 tỷ đô la vào năm 2021 – tăng từ 11 tỷ đô la vào năm 2017. Trong cùng năm, doanh số bán đồ uống năng lượng tăng 12,6%.

Đồ họa thông tin lịch sự của PreWorkout
Đồ họa thông tin lịch sự của PreWorkout

Đồ họa thông tin do PreWorkout cung cấp

ĐỌC THÊM:  Flippin 'heck: Đây có phải là Samsung Galaxy Z Flip 4?