Node.js là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở. Nó có môi trường thời gian chạy JavaScript chạy trên công cụ V8 và thực thi mã JavaScript bên ngoài trình duyệt, được thiết kế để xây dựng các ứng dụng mạng có thể mở rộng.

Nếu bạn đang chuẩn bị cho một buổi học kỹ thuật Node.js phỏng vấntrong bài viết này, chúng tôi đã biên soạn một danh sách các câu hỏi hàng đầu được hỏi trong cuộc phỏng vấn.

1. Node.js là gì và nó hoạt động như thế nào?

2. Bạn quản lý các gói trong dự án node.js của mình như thế nào?

3. Node.js tốt hơn các framework khác được sử dụng phổ biến như thế nào?

4. Giải thích các bước về cách “Luồng điều khiển” điều khiển các lệnh gọi hàm.

5. Một số tính năng thời gian thường được sử dụng của Node.js là gì?

6. Có bao nhiêu loại hàm API trong Node.js?

7. Vòng lặp sự kiện trong Node JS là gì?

8. Nếu Node.js là đơn luồng thì nó xử lý đồng thời như thế nào?

9. Node.js khắc phục vấn đề chặn hoạt động I/O như thế nào?

10. Mô tả mã thoát của Node.js?

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

ĐỌC THÊM:  Ưu và nhược điểm của việc phát triển cửa hàng thương mại điện tử với Magento