Khi điều kiện kinh tế toàn cầu đang phục hồi sau đại dịch COVID-19, các văn phòng trên toàn cầu đã bắt đầu làm việc tại văn phòng.

Hầu hết các văn phòng trên toàn cầu, bao gồm cả ở Ấn Độ, đã triệu tập nhân viên của họ đến làm việc tại văn phòng. Các tập đoàn CNTT lớn của Ấn Độ sử dụng mô hình kết hợp hoặc cung cấp nhân viên lâu dài làm ở nhà cũng đã yêu cầu các nhân viên tham gia văn phòng.

Để tìm hiểu xem nhân viên đã đến văn phòng hay vẫn đang làm việc tại nhà, TechGig đang phát động một cuộc thăm dò ý kiến. Hãy bỏ phiếu bầu của bạn ngay bây giờ.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

ĐỌC THÊM:  Vai trò của công nhân biểu diễn trong bối cảnh tiêu hao cao