Hai năm sau đại dịch COVID-19, người Mỹ đang căng thẳng hơn bao giờ hết. Cứ 10 người Mỹ thì có 8 người đang trải qua căng thẳng cao hơn do giá cả và lạm phát tăng, các vấn đề về chuỗi cung ứng và cuộc xâm lược Ukraine.

Đồ họa thông tin lịch sự của Pizunalinens
Đồ họa thông tin lịch sự của Pizuna Linens

Đồ họa thông tin lịch sự của Pizuna Linens

ĐỌC THÊM:  Lời mời WWDC 2022 của Apple đã hết và khó nhận hơn bao giờ hết