Để tạo một đồ họa thông tin tạo liên kết ngược, bạn phải đội nhiều mũ khi trở thành Nhà nghiên cứu, Nhà thiết kế UX và Nhà thiết kế đồ họa. Cách duy nhất để thực sự biết cách thực hiện là tìm hiểu bên trong bộ não của một nhà thiết kế đồ họa thông tin dày dạn kinh nghiệm để hiểu cách nó có thể trở thành một tài sản có thể liên kết mạnh mẽ.

Đồ họa thông tin lịch sự của Tiếp thị Tiếp cận Mới

Đồ họa thông tin lịch sự của Tiếp thị Tiếp cận Mới

ĐỌC THÊM:  Apple đã khai tử iPod từ lâu - iPod touch đã ngừng sản xuất