Xây dựng liên kết là quá trình có được các liên kết đến từ các trang web khác đến trang web của riêng bạn. Các công cụ tìm kiếm như Google sử dụng các liên kết này như một thước đo mức độ quan trọng và đáng tin cậy của bạn khi trực tuyến. Bạn càng có nhiều liên kết ngược chất lượng, có liên quan, bạn sẽ xếp hạng cao hơn cho bất kỳ truy vấn tìm kiếm nhất định nào.

Đó không chỉ là việc khiến các trang web khác liên kết lại với bạn mà còn là việc kiếm được những liên kết đó bằng cách cung cấp giá trị cho sự hiện diện trực tuyến của bạn. Điều này đảm bảo bạn sẽ có thứ hạng không phải trả tiền tốt cho trang web của mình cũng như tăng khả năng hướng lưu lượng truy cập đến trang web của bạn.

Có một số khác nhau cách xây dựng liên kết, và mỗi loại đều có những lợi ích và hạn chế riêng. Trong bài đăng trên blog này, chúng ta sẽ thảo luận về các phương pháp xây dựng liên kết hàng đầu được biết là có hiệu quả trong việc tăng thứ hạng trang web.

1. Bài đăng của khách

Một trong những cách tốt nhất để xây dựng liên kết là đăng bài của khách trên các trang web chất lượng cao. Khi bạn đăng bài, bạn viết một bài báo cho một trang web khác trong ngành của bạn. Nói chung, trong nội dung, bạn có thể bao gồm một liên kết quay lại trang web của riêng bạn.

Nếu bạn muốn khách đăng bài của mình có hiệu quả, trước tiên bạn nên đảm bảo rằng trang web đó có chất lượng cao. Bạn có thể kiểm tra cơ quan quản lý miền của một trang web bằng cách sử dụng công cụ như Moz. Cơ quan miền càng cao, càng tốt!

Bạn cũng nên đảm bảo rằng trang web có một hồ sơ liên kết tốt. Bạn có thể kiểm tra điều này bằng một công cụ như Ahrefs. Nếu một trang web có rất nhiều liên kết từ các trang web chất lượng thấp, có lẽ không đáng để bạn dành thời gian đăng bài trên trang web đó.

Khi bạn đã tìm thấy một trang web chất lượng cao để đăng bài của khách, bạn nên liên hệ với chủ sở hữu trang web và giới thiệu cho họ ý tưởng bài viết của bạn. Nếu họ chấp nhận bài viết của bạn, bạn có thể viết và gửi bài của mình. Đảm bảo bao gồm một liên kết trở lại trang web của bạn trong nội dung hoặc trong tiểu sử của tác giả.

2. Tài sản có thể liên kết

Một cách tuyệt vời khác để xây dựng liên kết là tạo các tài sản có thể liên kết. Nội dung có thể liên kết là những phần nội dung mà các trang web khác sẽ muốn liên kết đến.

Ví dụ về nội dung có thể liên kết bao gồm:

  • sách điện tử
  • Giấy trắng
  • Đồ họa thông tin
  • Mẫu

Để tạo nội dung có thể liên kết, trước tiên bạn nên chọn một chủ đề có liên quan đến ngành của bạn. Sau đó, bạn nên tạo thứ gì đó có giá trị cho các chủ sở hữu trang web khác, chẳng hạn như sách điện tử hoặc đồ họa thông tin.

Bạn có thể tìm các blogger để tiếp cận bằng cách sử dụng một công cụ như BuzzSumo. Chỉ cần nhập chủ đề của bạn vào thanh tìm kiếm và nó sẽ hiển thị cho bạn những phần nội dung phổ biến nhất cho chủ đề đó. Sau đó, bạn có thể liên hệ với chủ sở hữu trang web và yêu cầu họ liên kết với nội dung của bạn.

3. Nhận xét về các trang web có liên quan

Một cách tuyệt vời khác để xây dựng liên kết là để lại bình luận trên các trang web có liên quan. Khi bạn để lại nhận xét, bạn có thể bao gồm một liên kết quay lại trang web của riêng bạn. Đây là một cách tuyệt vời để lấy liên kết từ các trang web chất lượng cao.

Để tìm các trang web để bình luận, bạn chỉ cần sử dụng Google. Chỉ cần nhập từ khóa của bạn + “để lại nhận xét” vào thanh tìm kiếm và kết quả sẽ hiển thị cho bạn tất cả các blog nơi bạn có thể chia sẻ suy nghĩ của mình.

Khi để lại nhận xét, hãy đảm bảo thêm giá trị cho cuộc trò chuyện. Đừng chỉ để lại một liên kết và chạy! Chủ sở hữu trang web có nhiều khả năng chấp thuận các nhận xét hữu ích và tăng thêm giá trị cho cuộc thảo luận.

4. Xây dựng liên kết bị hỏng

Xây dựng liên kết bị hỏng là một cách tuyệt vời để lấy liên kết từ các trang web chất lượng cao. Trong phương pháp xây dựng liên kết này, bạn tìm thấy các liên kết bị hỏng trên các trang web chất lượng cao và sau đó bạn đề nghị thay thế liên kết bị hỏng bằng một liên kết đến trang web của riêng bạn.

Đây là một cách tuyệt vời để xây dựng liên kết vì nó hữu ích cho cả hai bên liên quan. Chủ sở hữu trang web loại bỏ một liên kết bị hỏng và bạn nhận được một liên kết từ một trang web chất lượng cao. Mọi người đều thắng!

Để tìm các trang web có liên kết bị hỏng, bạn có thể sử dụng một công cụ như Ahrefs. Chỉ cần nhập từ khóa của bạn vào thanh tìm kiếm và sau đó nhấp vào tab “Liên kết bị hỏng”. Điều này sẽ hiển thị cho bạn tất cả các trang web có liên kết bị hỏng liên quan đến từ khóa của bạn.

Sau đó, bạn có thể liên hệ với chủ sở hữu trang web và đề nghị thay thế liên kết bị hỏng bằng một liên kết đến trang web của riêng bạn.

5. Xây dựng liên kết trang tài nguyên

Xây dựng liên kết trang tài nguyên là một chiến lược tuyệt vời khác để xây dựng liên kết. Trong phương pháp này, bạn tìm các trang web có các trang tài nguyên và sau đó bạn đề nghị được đưa vào trang tài nguyên của họ.

Trang tài nguyên là một trang trên trang web bao gồm danh sách các tài nguyên hữu ích liên quan đến một chủ đề nhất định. Ví dụ: nếu bạn có một trang web về làm vườn, trang tài nguyên của bạn có thể bao gồm các liên kết đến các bài viết hữu ích về làm vườn, cửa hàng cung cấp đồ làm vườn, v.v.

Để tìm các trang web có trang tài nguyên, bạn có thể sử dụng Google. Chỉ cần nhập từ khóa + “trang tài nguyên” của bạn vào thanh tìm kiếm và kết quả sẽ hiển thị cho bạn tất cả các trang web có trang tài nguyên liên quan đến từ khóa của bạn.

Sau đó, bạn có thể liên hệ với chủ sở hữu trang web và đề nghị được đưa vào trang tài nguyên của họ.

6. Vòng tròn chuyên gia

Tổng hợp chuyên gia là một bài đăng trên blog bao gồm đầu vào từ nhiều chuyên gia về một chủ đề nhất định. Ví dụ: nếu bạn đang viết một bài giới thiệu chuyên gia về làm vườn, bạn có thể liên hệ với nhiều người làm vườn và yêu cầu họ đóng góp ý kiến ​​về các mẹo làm vườn tốt nhất.

Sau đó, bạn có thể bao gồm đầu vào của họ trong bài đăng trên blog của bạn, cùng với một liên kết quay lại trang web của họ. Đây là một cách tuyệt vời để lấy liên kết từ các trang web chất lượng cao vì bạn đang cung cấp thông tin có giá trị mà họ có thể chia sẻ với độc giả của mình.

Để tìm các trang web đã thực hiện các vòng tròn chuyên gia, bạn có thể sử dụng Google. Chỉ cần nhập từ khóa của bạn + “vòng tròn chuyên gia” vào thanh tìm kiếm và kết quả sẽ hiển thị cho bạn tất cả các trang web đã thực hiện vòng tròn chuyên gia liên quan đến từ khóa của bạn.

Sau đó, bạn có thể liên hệ với chủ sở hữu trang web và đề nghị được đưa vào vòng tuyển dụng chuyên gia tiếp theo của họ.

7. Danh bạ doanh nghiệp

Danh bạ doanh nghiệp là trang web liệt kê các doanh nghiệp trong một danh mục nhất định. Ví dụ: Yelp là một danh bạ doanh nghiệp liệt kê các nhà hàng trong một khu vực nhất định.

Nếu bạn có một doanh nghiệp, bạn có thể liệt kê nó trên danh bạ doanh nghiệp để lấy các liên kết trở lại trang web của bạn. Đây là một cách tuyệt vời để lấy liên kết vì nó là một cách đơn giản để mọi người tìm thấy trang web của bạn.

Để tìm danh bạ doanh nghiệp, bạn chỉ cần sử dụng tìm kiếm trên Google. Chỉ cần nhập từ khóa + “danh bạ doanh nghiệp” của bạn và kết quả sẽ hiển thị cho bạn tất cả các trang web có danh sách doanh nghiệp liên quan đến từ khóa của bạn.

Sau đó, bạn có thể đăng ký và tiếp tục thêm chi tiết doanh nghiệp của mình, cùng với URL trang web của bạn.

8. Đề cập thương hiệu

Đề cập thương hiệu là khi ai đó đề cập đến tên thương hiệu, tên sản phẩm hoặc URL trang web của bạn mà không liên kết với bạn. Ví dụ: nếu ai đó xuất bản một bài báo về sản phẩm của bạn nhưng không bao gồm liên kết đến trang web của bạn, đó là đề cập đến thương hiệu.

Đề cập thương hiệu là một cách tuyệt vời để có được liên kết vì bạn có thể liên hệ với người đã đề cập đến bạn và yêu cầu họ liên kết đến trang web của bạn. Đây là một cách hiệu quả để có được liên kết bởi vì bạn không yêu cầu họ bất cứ điều gì khác ngoài những gì họ đã làm.

Để tìm các trang web đã đề cập đến thương hiệu của bạn mà không liên kết với bạn, bạn có thể sử dụng một công cụ như BuzzSumo. Chỉ cần nhập từ khóa của bạn vào thanh tìm kiếm và sau đó nhấp vào tab “Đề cập”. Điều này sẽ hiển thị cho bạn tất cả các trang web đã đề cập đến từ khóa của bạn.

Sau đó, bạn có thể liên hệ với chủ sở hữu trang web và yêu cầu họ liên kết đến trang web của bạn.

9. Liên kết ngược đối thủ cạnh tranh

Liên kết ngược của đối thủ cạnh tranh là khi bạn tìm thấy các trang web liên kết đến trang web của đối thủ cạnh tranh và sau đó yêu cầu họ liên kết đến trang web của bạn. Đây là một cách tuyệt vời để lấy liên kết vì bạn đã nhắm mục tiêu các trang web có liên quan đến ngành của bạn.

Để tìm các trang web liên kết đến trang web của đối thủ cạnh tranh, bạn có thể sử dụng một công cụ như BuzzSumo. Chỉ cần nhập URL của đối thủ cạnh tranh của bạn vào thanh tìm kiếm và sau đó nhấp vào tab “Liên kết ngược”. Điều này sẽ hiển thị cho bạn tất cả các trang web liên kết đến trang web của đối thủ cạnh tranh của bạn.

Sau đó, bạn có thể liên hệ với chủ sở hữu trang web và yêu cầu họ liên kết đến trang web của bạn.

Bạn cũng có thể sử dụng chiến lược nghiên cứu đối thủ cạnh tranh để tìm các ý tưởng xây dựng liên kết và nhân rộng chúng cho trang web của mình.

10. Trao đổi backlink

Trao đổi backlink là khi bạn liên kết đến trang web của ai đó và họ liên kết lại với của bạn. Đây là một phương pháp hiệu quả để lấy liên kết vì bạn được đảm bảo có liên kết nếu bạn liên kết đến trang web của người khác.

Để tìm các trang web mở liên kết trao đổi, bạn có thể sử dụng Google. Chỉ cần nhập từ khóa + “trao đổi liên kết” của bạn vào thanh tìm kiếm và kết quả sẽ hiển thị cho bạn tất cả các trang web đang tìm kiếm đối tác liên kết.

Sau đó, bạn có thể liên hệ với các chủ sở hữu trang web tương tự như của bạn và hỏi họ xem họ có muốn trao đổi liên kết hay không.

Từ cuối cùng

Đây chỉ là một số trong nhiều phương pháp bạn có thể sử dụng để xây dựng liên kết và tăng xếp hạng trang web của bạn trong công cụ tìm kiếm.

Chỉ cần nhớ tập trung vào chất lượng hơn số lượng và luôn thêm giá trị khi bạn xây dựng liên kết.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngại để lại bình luận bên dưới và tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp.

Cảm ơn vì đã đọc!

ĐỌC THÊM:  Thuê một công ty sản xuất video doanh nghiệp? 8 câu hỏi quan trọng cần hỏi